Dodaj ogłoszenie
Kalendarz Księgowy - 7 luty

Kalendarz Księgowy
Księgowa w Słupsku, Anna Lipka, przypomina o obowiązkach i wydarzeniach księgowych. 
Zajrzyj do kalendarza i pilnuj ważnych terminów.

7 lutego

  • Opłacenie za styczeń podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  • Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art.21 ust.1 i art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  • Przekazania podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
https://ksiegowa.slupsk.pl/kalendarz/7-lutego/
Reklama